Szanowni klienci,

Uprzejmie informujemy, iż w dn. od 1.11.2019 do odwołania nasz sklep internetowy oraz stacjonarny będzie nieczynny z powodu inwentaryzacji.

Przepraszamy za utrudnienia

APC KUMA Sp.z o.o.

ul. Stanisława Jana Rolbieskiego 11

85-862 Bydgoszcz

e-mail: sklep@swiatcukiernika.pl

kom. 661 833 335

Infolinia: 8:00-15:00

Produkt dnia
Producenci
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego swiatcukiernika.pl

§1

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży przez sklep swiatcukiernika.pl należący do firmy APC KUMA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Stanisława Jana Rolbieskiego 11, 85-862 Bydgoszcz.
 2. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego, min.:
 • Ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną
 • Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
 • Ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
 • Ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia zyskują następujące znaczenie
 • Sprzedawca: APC KUMA Sp. z o. o., ul. Stanisława Jana Rolbieskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000319783, NIP 9532583171, Kapitał  zakładowy: 2 428 000,00 PLN, właściciel sklepu internetowego www.swiatcukiernika.pl, prowadzący za jego pośrednictwem wysyłkową sprzedaż towarów.
 • Sklep: sklep internetowy działający pod adresem www.swiatcukiernika.pl i będący własnością sprzedawcy
 • Zamawiający: osoba fizyczna- Konsument, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Zamawiający dokonuje zakupów w sklepie.
 • Konsument: osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie w celu bezpośrednio nie związanym z swą działalnością gospodarcza lub zawodową
 • Towar: rzeczy oferowane przez sklep za pomocą sieci Internet. Warunki ich sprzedaży określa niniejszy regulamin
 • Zamówienie: czynność zmierzająca do zawarcia umowy kupna – sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron. Zamówienia dokonujemy za pomocą koszyka, poprzedzamy wyborem towaru, forma płatności i dostawy.
 • Koszyk: formularz elektroniczny za pomocą którego zamawiający składa zmówienia.
 • Rejestracja: czynność polegająca na przesłaniu danych, w tym danych osobowych przez zamawiającego. Czynność służy do założenia konta, pozostawieniu trwale swych danych. Jest to niezmiernie wygodne urządzenie, które polecamy wszystkim zamawiający pragnącym częściej robić zmówienia w naszym sklepie.
 • Dane: dane zamawiającego, w tym dane osobowe, przetwarzane w celu realizacji zamówienia lub dokonania rejestracji w sklepie.
 • Użytkownik: osoba fizyczna- w tym konsument, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca konto w sklepie.
 • Odwiedzający: Każdy kto przegląda zwartość strony internetowej, niekoniecznie składa zamówienie czy dokonuje zakupu. Ale odwiedzający to również zamawiający i użytkownik.
 • Cena: kwota należna sprzedawcy za zakup towaru, wyrażona w złotych polskich i oznaczona jako kwota brutto, zawierająca podatek od towarów i usług (VAT). Cena ta nie zawiera kosztów dostawy.
 • Koszt dostawy: koszt dostarczenia zmówionego towaru, które ponosi zamawiający.
 • Płatność: czynność polegająca na zapłacie należności za złożone zamówienie, obejmuję cenę oraz koszt dostawy. Sposób dokonania płatności jest określany w trakcie składania zmówienia.

 

 1. Transakcje kupna-sprzedaży odbywają się w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą serwisu internetowego.
 2. W celu korzystania ze strony sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej a w szczególności przed dokonaniem rejestracji czy zakupu, każdy odwiedzający winien w pierwszej kolejności zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 4. Zawartość stron sklepu w tym grafiki, nazwy towarów, opisy logotyp  jest własnością sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 5. Zdjęcia towarów na stronie sklepu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji.
 6. Odwiedzający nie powinien podejmować żadnych działań, które mogły by zakłócić działanie sklepu.

§2

Konto

 1. Konto powstaje po dokonaniu rejestracji
 2. Rejestracja jest bezpłatna
 3. Utworzenie konta, dokonanie rejestracji nie jest obowiązkowe w celu złożenia zamówienia. Zakupu można dokonać nie tworząc swego konta w sklepie.
 4. Utworzenie konta odbywa się przez dokonanie rejestracji, przed dokonaniem której należy się zapoznać z treścią regulaminu
 5. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny
 6. W formularze należy podać takie dane jak: imię, nazwisko, adres email.
 7. Dokonując rejestracji odwiedzający ma obowiązek podać prawdziwe dane.
 8.  Po wypełnieniu formularza należy kliknąć „ Zarejestruj się” a następnie potwierdzić przesłane dane kliknąć link aktywacyjny otrzymany na wskazay adres email.
 9. Konto zostaje aktywowane po kliknięciu w link aktywacyjny.
 10. Hasło i login są danym poufnymi, których nie należy rozpowszechniać.
 11. Posiadanie konta dla użytkownika to:
 • rabaty
 • szybka wysyłka towarów
 • historia zamówień
 • składanie zamówienia
 1. Sklep Swiatcukiernika.pl umożliwia Klientom rejestrację w serwisie Swiatcukiernika.pl
 2. Rejestracja ułatwia również zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych do dostawy przy każdej transakcji oraz zwalnia Klienta z konieczności potwierdzania złożonych zamówień.
 3. Dane Klientów otrzymane zarówno w procesie rejestracji oraz składania zamówienia są prawnie chronione.
 4. Sprzedający nie sprzedaje i nie udostępnia danych personalnych i adresowych osobom trzecim.

§3

Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są przez cały czas pracy serwisu internetowego www.swiatcukiernika.pl poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu swiatcukiernika.pl.
 2. Dokonywanie zakupów w sklepie odbywa się za pośrednictwem konta lub bezpośrednio bez dokonywania rejestracji.
 3. Każdorazowo złożenie zmówienia odbywa się przy wykorzystaniu koszyka.
 4. Do realizacji zamówienia koniecznie jest:
  - wskazanie zamawianych produktów i ilości;
  - podanie danych potrzebnych do dostawy – wg pól formularza zamówienia;
  - wskazanie preferowanej formy płatności i dostawy;
  - wysłanie formularza ze strony sklepu swiatcukiernika.pl;
  - potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie linku zawartego w mailu otrzymanym ze sklepu po złożenia zamówienia.
 1. Wyjątkiem są Kupujący zarejestrowani w sklepie swiatcukiernika.pl, których wymóg potwierdzenia zamówienia nie dotyczy.
 2. Poprzez klikniecie przycisku „Zamawiam” zamawiający wyraża wole związania się umową zawianą na odległość i akceptuje warunki sprzedaży oraz cenę towaru. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia zamówienia ( kliknięcie przycisku „ Zamawiam”).
 3. Sprzedawca potwierdza zamawiającemu zamówienie i jednocześnie zawarcie umowy przesyłając na adres poczty elektronicznej potwierdzenie zmówienia, zawierającego w swej treści numer zamówienia, informacje na temat sposobu płatności i wysyłki.
 4. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.
 5. W przypadku niedostępności produktów lub problemów z realizacją zamówienia Sprzedający skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.
 6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez:
 • dodanie dodatkowych warunków i uwag w polu „Uwagi” na formularzu zamówienia
 • kontakt e-mail pod adresem:       sklep@swiatcukiernika.pl
 • kontakt telefoniczny pod numerem: 52 345 11 05 wew.35

§4

Ceny towarów i płatność

 

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 2. Płatność za zmówienie odbywa się przed jego realizacja lub przy odbiorze.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 • płatność przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę
 •  płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu. Nr konta sprzedającego:

 PKO Bank Polski
87 1020 5226 0000 6902 0584 5328

 • Płatność elektroniczna – bardzo wygodna i szybka droga płatności, znacznie przyspiesza realizacje zamówień, ponieważ dokonanie płatności tą drogą oznacza natychmiastowy wpływ środków na konto Sprzedawcy. Płatności elektroniczne są realizowane przez: Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.

Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy przesyłką zgodny z cennikiem firmy dostarczającej wraz z podatkiem VAT.

 1. Składając zmówienie zamawiający ma możliwość otrzymania faktury VAT za zakupione towary. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu zamawiającego.

 

§4

Terminy dostawy i koszty

 

 1. Przy każdym towarze podany jest czas dostępności. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili skompletowania zamówienia. Zamówienie na towary o różnym czasie dostępności wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia.
 2. Koszt dostawy pokrywa kupujący.
 3. Przewidywany czas dostawy przesyłki kurierskiej to 1-2 dni roboczych od momentu wysłania.
 4. Przewidywany czas dostawy przesyłki do Paczkomatu to 2-3 dni robocze od momentu wysłania.
 5. Wysyłka zamówionych towarów następuje:
 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (pobranie) - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia, w dni robocze, maksymalnie w przeciągu 48 godzin od skompletowania zamówienia, w większości przypadków w przeciągu 24 godzin.
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem – po otrzymaniu płatności – zaksięgowaniu środków na koncie sprzedającego, w dni robocze, maksymalnie w przeciągu 48 godzin od skompletowania zamówienia, w większości przypadków w przeciągu 24 godzin.
 • w przypadku płatności elektronicznej – po otrzymaniu płatności – natychmiastowo, w przeciągu 24 godzin od skompletowania zamówienia.
 1. Koszt przesyłki (cena netto) jest uzależniony od wagi całego zamówienia oraz wybranej formy płatności i dostawy. Informacja o koszcie wysyłki jest dostępna w trakcie dokonywania zamówienia na formularzu zawierającym zestawienie zamówionych towarów. Podstawowa tabela opłat dla przesyłek krajowy.

 

Forma przesyłki / 
Forma płatności

Przesyłka do Paczkomatu

Przesyłka kurierska

Płatność przelewem

13 zł

15,50 zł

Płatność przy odbiorze

-

20 zł

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zamawiającemu będącemu konsumentem przysługuje zgodnie z myślą ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy w trybie przewidzianym w art.27 ustawy. Prawo to przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmówionego towaru. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podawania konkretnej przyczyny.
 2. Odstąpić od umowy korzystając z prawa odstąpienia można za przez przesłanie wypełnionego oświadczenia odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik nr do niniejszego regulaminu.
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej wystarczy skierowanie oświadczenia do sprzedawcy przed jego upływem.
 4. Wypełnione oświadczenie można wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@swiatcukiernika.pl lub za pomocą poczty tradycyjną na adres: APC KUMA Sp. z o.o., ul. Stanisława Jana Rolbieskiego 11, 85-862 Bydgoszcz.
 5. Prawo odstąpienia od umowy w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje w stosunku do umów:
 • świadczenie  usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 •  których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w których Zamawiający wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Zamawiający żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zamawiający jest zobowiązany odesłać sprzedawcy zakupiony towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Jednocześnie prosimy o zwrot również dokumentu potwierdzającego zakup – paragonu lub faktury.Koszty zwrotu towaru do sprzedawcy pokrywa zamawiający.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy uważana jest ona za umowę nie zawartą.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia wszystkich płatności jakich dokonała zamawiający, w tym także kosztów dostawy.
 4. Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy zamawiającego
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania swego towaru powrotem lub potwierdzenia jego odesłania w zależności co nastąpi pierwsze.
 6. Towar zwrócony powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu i nie nosić jakich kol wiek śladów użytkowania.
 7. Odstąpienie od umowy jest możliwe, gdy towar spełnia wszystkie poniższe warunki: nie był używany, nie został zniszczony, jest kompletny i zawiera opakowanie.
 8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem jego wykorzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i funkcjonalności towaru.

§ 5

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zamawiającemu towaru bez żadnych wad.
 2. W przypadku niezgodności zakupionego towaru z umową zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji .
 3. Reklamacji można dokonać wypełniając formularz reklamacyjny, który stanowi załącznik nr 2.
 4. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną: sklep@swiatcukiernika.pl lub za pomocą poczty tradycyjną na adres: APC KUMA Sp. z o.o., ul. Stanisława Jana Rolbieskiego 11, 85-862 Bydgoszcz.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru.
 6. Zamawiający będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.
 7. Reklamowany towar należy dostarczyć  w opakowaniu gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas transportu wraz z dowodem zakupu towaru czyli paragonem lub fakturą VAT.
 8. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek zwrotnych odsyłanych nam za pobraniem.
 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji sprzedawca zobowiązuję się, w zależności od wyboru zamawiającego, zwrócić w przeciągu 14 dni płatności dokonane przez zamawiającego lub wysłać ponownie nowy, ten sam towar. W postępowaniu reklamacyjnym koszt kolejnego transportu tego samego towaru ponosi sprzedawca.

 

§ 6

Gwarancja

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją.
 2.  Do każdego towaru dołączona jest dokument potwierdzający zakup będący podstawą roszczeń gwarancyjnych ( faktura VAT lub paragon)

 

§ 7

Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączeniu funkcjonowania sklepu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przeniesienia praw do sklepu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia usług, o czym zamieści uprzednio informację na stronie sklepu.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę danych, w tym danych osobowych podawanych przez użytkowników

§ 8

Informacja RODO

 1. W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:
 2. Z tego względu APC KUMA Sp. z o. o. („Spółka”) podjęła odpowiednie kroki, aby dostosować się do nowych wymogów i zapewnić należytą ochronę Państwa danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO. Nasza Spółka dokłada wszelkiej staranności, aby adekwatnie zabezpieczyć Państwa dane osobowe w procesie realizacji umów, jak również przekazywać wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza, wyczerpujące informacje o zakresie i sposobie przetwarzania ich danych.
 3. Informujemy iż właścicielem, zarządcą i administratorem sklepu internetowego Świat cukiernika jest firma APC KUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy.
 4. W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wraz z dniem 25 maja 2018 roku zmianie ulegną europejskie i krajowe standardy ochrony danych osobowych.
 5. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Z tych praw możecie Państwo skorzystać wysyłać wniosek na adres siedziby Spółki lub adres e-mail: kuma@apc.com.pl Uprawnienie do skorzystania z przysługujących Państwu praw wynika z przepisów prawa i zależeć może od podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych.
 6. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APC KUMA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Stanisława Jana Rolbieskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000319783, NIP: 953-258-31-71

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której jest Pani/Pan stroną, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce,
 2. ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym np. wystawiania faktur
  i dokumentów księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. marketingu bezpośredniego,
 5. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki,
 6. weryfikacji wiarygodności płatniczej.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.
 • Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: instytucje publiczne uprawnione do odbioru i przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze Spółką; inne podmioty przetwarzające dane
  w imieniu administratora, a także pracownicy i współpracownicy Spółki lub tych podmiotów –
  w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Spółki lub kontrahenta.
 • W celu ułatwienia kontaktów handlowych możemy poprosić Państwa o przekazanie nam dodatkowych Państwa danych osobowych.
 • Możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w jasno
   i konkretnie określonym celu, innym niż wykonanie i realizacja umowy, której Państwo jesteście stroną. Udzieloną nam zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać. Jednakże wycofanie to nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed cofnięciem zgody.
 • Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza obszar EOG (czyli Europejskiego Obszaru Gospodarcze, obejmującego Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein
  i Islandię).
 • Obecnie nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa.
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Państwu prawach oraz o sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt listowny na podany adres Spółki lub e-mailowy (sklep@swiatcukiernika.pl).

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w następujących przypadkach:
 4. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu. W stosunku do zarejestrowanych Użytkowników, zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania ich o planowanych zmianach za pomocą Konta. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzane zmiany nie mają wpływu na zamówienia złożone przed ich wejściem w życie.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu sklepu, jego cen oraz kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu na zamówienia dokonane przed wejściem zmian w życie.
 6.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania,  odwoływania i zmiany akcji promocyjnych.
 7. Stronami umowy sprzedaży zawieranej na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie są sprzedawca oraz zamawiający.
 • zmiany zakresu, sposobu lub rodzaju świadczonych usług,
 • zmiany i wzbogacenia funkcjonalności sklepu, w tym poszerzenie oferty,
 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 •  zmian organizacyjnych po stronie sprzedawcy.

Załącznik nr. 1.pdf

Załącznik nr 2 .pdf

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl